Munchmuseet, MM K 4924

MM K 4924, Munchmuseet. Datert 02.09.1941. Brev fra Inger Munch.