Munchmuseet, MM K 4924

MM K 4924, Munchmuseet. Datert 02.09.1941. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2 sept. 41.    Kjære Edvard.


    Ikke før jeg hadde sendt brev med protest mot
sendinger, kom gutten inn av døren med ny stor sending.
Tusen takk for 7 flasker melk, epler, blomkål og rabarbra.
Og sånn deilig ost som frk. Berg har lavet. Og nydelige
tomater. Nu har jeg for lange tider.

    Frk. Thorsen har vært tegnelærerinne på middelskolen
på Nordstrand, og det var morsomt at hun sa: De har
lært perspektivtegning? Jeg fortalte at jeg på en
liten skole skulde tegne efter fortegning, men at det gikk
så elendigt, at det blev 1 og siste gang jeg tegnet.

    
    Mange hilsner fra din hengivne Inger.