Munchmuseet, MM K 4927

MM K 4927, Munchmuseet. Datert 07.01.1942. Brev fra Inger Munch.