Munchmuseet, MM K 4927

MM K 4927, Munchmuseet. Datert 07.01.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
7. j. 42.    Kjære Edvard.


    Efter siste brev kom der spørgsmål fra
en bedrift om jeg kunne skaffe 25 exp. av
«Akerselven». Skal det gå videre på den
måte, kan jeg nok ta fatt på nytt op-
lag. Nu først er jeg for alvor blitt opdaget.
Det er en litt komisk episode jeg vil fortelle
dig. Tante hadde tannbyld. Papa beordret
en igle. Den bet over en åre, og tante mistet
en masse blod. Hennes ansikt blev mindre
og mindre. Da sa papa med en ynkelig stemme:
Dør du nu Karen? Så sa tante med en
ynkelig stemme: «Nei, jeg dør ikke.» Så fikk
papa heldt i henne en halv flaske med port-

 

      

vin, og så kviknet hun till. Så kjøpte vi
kjøtt og kokte bullion til henne. – Det var da
en vemmelig mote å sette igler i munnen.
Jeg fikk også engang en igle for tannbyld,
og det gikk likedan med mig. Den bet over
en åre, og jeg blødde skrekkeligt.

    Jeg har vært svært heldig nettop. Jeg faldt
med hele min tyngde, kneet blev sort og
grønt, men intet blev knust. Jeg går
likegodt. Et rent mirakel!

    Jeg håber Du ikke fryser i denne kulde.
    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.