Munchmuseet, MM K 4928

MM K 4928, Munchmuseet. Datert 21.03.1942. Brev fra Inger Munch.