Munchmuseet, MM K 4928

MM K 4928, Munchmuseet. Datert 21.03.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
21/3 42    Kjære Edvard.


    Blant mine optegnelser har jeg et avsnitt om
papa. Jeg var den som var mest sammen med ham, da
jeg hadde mest tid. En som leste dette sa: «De har tegnet
et vakkert billede av Deres far.» Til de siste uker på Hau-
keto spadserte jeg med ham. Det var mærkeligt hvor
livlig han var til det siste. Vi var begge så gla i ristet
brød. Om morgenen kappedes vi om å komme først til fro-
kosten, og når han satt ved bordet med rykende kaffe og
en tallerken ristet brød, så han triumferende på mig når
jeg kom forsent til å bli førstemann. Likeså med mig, når
jeg kom først, så jeg triumferende på ham. Dette er ikke
med i optegnelsene. Jeg tenker altid på dig og kulden.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.