Munchmuseet, MM K 4935

MM K 4935, Munchmuseet. Datert 21.12.1942. Brev fra Inger Munch.