Munchmuseet, MM K 4935

MM K 4935, Munchmuseet. Datert 21.12.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
21 dec. 42.    Kjære Edvard.


    Tusen takk for den vidunderlige julerose.
Den vekker alles beundring. Jeg har satt
den ned i en potte jeg har malt, og det
er morsomt å se at mine blade var akkurat
av samme farve som på blomstens blade. –
Det er en liten episode jeg har nedskrevet
som jeg vil spørre Dig om Du husker.
Vi hadde tenkt på å flytte opp i 3 etage i
Nordbys landhandleri. Men så fikk vi brev
fra dig fra Berlin, hvori Du siger: «Er Dere
gale som tenker å flytte opp i den knusk-
tørre bygning. Kommer der brand var Dere
redningsløst fortapte.» Vi gjorde da ikke det,
vi flyttet opp til Herseths. En dag ser vi
fra vort hus, Norbys landhandleri i lys lue.

 

      

Lynet hadde slått ned i den leilig-
het vi hadde tenkt på, og de to damene
som bodde der, blev frelst ved at de var
i sin forretning i byen. Dette var en
mærkværdig historie. – Julaften skal jeg
spise middag hos den syke Marie Støttum.
Om aftenen skal jeg spille julesalmer for
gårdens befolkning. Det går utmærket med
mitt høre\a/perat. Min hushjelp forærte mig
et nydeligt stykke kalv, som hun har fått
fra sin søster på vestlandet. Så nu har
jeg det storartet med mat, med de nye
tillegsrationer, og den deilige lutefisk. Min
kontordame er rent et lykketreff for mig.
Hun koser sig osså, liker sig så godt. Jeg
koker havrevelling til oss begge om morgenen.
Jeg har et lite juletre som skal bli

 

      

pyntet med de 60 års nydelige kurve og flagg.
Tusen takk for atter gode ønsker for julen.
Det ønsker jeg dig også, en god og fredelig
jul!

    
    Din hengivne Inger.