Munchmuseet, MM K 4936

MM K 4936, Munchmuseet. Datert 27.12.1942. Brev fra Inger Munch.