Munchmuseet, MM K 4936

MM K 4936, Munchmuseet. Datert 27.12.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
27 dec 42.    Kjære Edvard.


    Jeg har et lite juletre som jeg har
pyntet med de 65 år gamle kurve og flagg.
De ser ut som de skulde være lavet til
iår, især noen kurve som Sofie har
flettet. De har hun gjort det siste år hun
har levet. Jeg husker hun lå i sengen
og flettet dem med bleke, tynne fingre.
Et stort bord stod ved siden av, og der
satt vi med vort. Hennes kurve var\er/
pyntet med sløifer og girlander. De ser
ut som de ikke er rørt ved, aldeles som
nye. Jeg skulde også forsøke å flette en

 

      

kurv, men den blev aldeles sjev, jeg
hadde ikke håndlag. Og da ropte enten
Du eller Andreas: «Nei, se Ingers kurv.»
Det blev den siste kurv jeg har lavet.
Det er godt vi har mildt vær.
Du har det vel ikke så greit med ved,
du heller. Jeg håber Du slipper forkjølelse,
jeg har hittil vært svært bra. Så vil jeg
ønske dig alt godt for det nye år, at vi må
få ha det fredeligt og roligt. Tusinne takk
for alt i det forløbne år.

    
    Din hengivne Inger.