Munchmuseet, MM K 4938

MM K 4938, Munchmuseet. Datert [??].[??].1942. Brev fra Inger Munch.