Munchmuseet, MM K 4938

MM K 4938, Munchmuseet. Datert [??].[??].1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    *Flere fabrikk-
herrer har
takket mig
fordi jeg
har fått
bevart så
meget av
det gamle.

    
    Mange hilsner
    fra din hengivne
Inger.    
    Kjære Edvard!


    Takk for den deilige sending,
blomster, grøntsaker og bær.
Manglen på hørslen med den sterke
fossedur er plagsom, men jeg har andre
gode ting, jeg har en glimrende fordøielse,
kan tåle alt, untagen tran. Med katarr-
greiene er jeg osså bedre nu. Melkedamene
stikker til mig ret som det er, nysilt
melk, når noen er borte. Osså er det
Ingløv som karer til mig litt av hvert.
Men alle eldre og gamle mennesker er
trette nu, det blir ikke den riktige
næring. Jeg tåler ikke å gjøre ture, eller

 

      

å gå bort, men jeg tåler bedre husar-
beide. Konen min har to måneters ferie,
og jeg greier det alt alene. –
Det var sørgeligt at Ingløvs far døde
så tidlig, 49 år. En mann fortalte at
det var et syn å se ham på gaten i
sin fanejunkeruniform. Han blev osså
uttatt til garden i Stokholm. Ellers var
han lærer på garden her i tegning og
mere. Han blev ødelagt på en marsh,
hjertet blev sprengt. Han var søn av
Peter Munch Tronhus, som var søn av en
av døtrene til Peter og Christine Munch.
I august får jeg bildene fra Hammern
i Maridalen, og da skal jeg sende dem til
dig. Jeg gleder mig til å få «Akerselven»
ut på nytt. I Morgenposten stod der bilder og
noe skriverier, jeg blev ikke nevnt. Der er
store forandringer, svære huse ved «Urskoven.»*