Munchmuseet, MM K 4943

MM K 4943, Munchmuseet. Datert 18.04.1943. Brev fra Inger Munch.