Munchmuseet, MM K 4943

MM K 4943, Munchmuseet. Datert 18.04.1943. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18/4 43.    Kjære Edvard.


    Tusen takk for den utsøkte sending!
Det er bare det at jeg er redd for
at Du tar fra dig selv, du trenger
sikkert dette selv. Hvor godt at Du
får sånn god fisk, her finnes nok
ikke sånn. Jeg har vært oppe ved
Bjølsen og tatt et par bilder av to
fosser. Når det er fremkaldt skal
jeg sende dem. Ellers tar jeg ikke fler.
De nye bilder blir: Folkedals fabrikk i
Fossveien, fossene mellen Bjølsen og Lilleborg,
og Nydalsfossen i vinterdrakt, tatt for
to år siden.

    
    Din hengivne Inger.