Munchmuseet, MM K 4954

MM K 4954, Munchmuseet. Datert [??].07.1917. Brev fra Inger Munch.