Munchmuseet, MM K 4954

MM K 4954, Munchmuseet. Datert [??].07.1917. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand søndag    Kjære Edvard!


    Mange tak for brevet og tilbudet om reisen.
Ja det er svært morsomt at ha den reisen at
glæde mig til. Jeg maa holde mig i den yderste
ro en stund utover; jeg reiser ind av
og til for Røntgenbehandlingens skyld, men
ellers holder jeg mig i ro. Heldigvis kan
jeg taale nogle elever, og det er en stor
ting, det er en ren adspredelse for
mig. Jeg faar haape, jeg blir saa bra
til næste sommer, saa jeg kan faa gjøre
den deilige reise. Det er storartet av dig
at by mig den. – Tante hilser dig meget.

    
    Hjertelig hilsen fra din heng. Inger.