Munchmuseet, MM K 4960

MM K 4960, Munchmuseet. Datert [??].[??].1936. Brev fra Inger Munch.