Munchmuseet, MM K 4960

MM K 4960, Munchmuseet. Datert [??].[??].1936. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Det blir ikke noe med «damehjemmet».
Leilighetene er bortleiet for året. Den ene frk.
Støttum
jeg snakket med hadde altså ikke kjent-
skap til det. Jeg er ikke skuffet, det har sine
kjedeligheter med et sånnt hjem. Der vil bli
krav på ydelser, både på den ene og på annen
måte. Jeg kunne fått leiligheten for 1½ år siden,
men det var både dette som jeg syntes var iveien,
og så vilde jeg nødig flytte fra dit nabolag.
Jeg har det så deiligt her, tar det med ro.
Jeg får mig nok et sted.

    
    Din heng. Inger.