Munchmuseet, MM K 4964

MM K 4964, Munchmuseet. Datert [??].03.1915. Brev fra Inger Munch.