Munchmuseet, MM K 4966

MM K 4966, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.