Munchmuseet, MM K 4966

MM K 4966, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Jeg må fortælle dig om hvor deilig sol jeg
har fra morgenen av. Nu 10 minutter på 7
kommer den op, hele soveværelset er solfuldt.
Her er en deilig luft. Naar jeg har vært hos
folk i byleiligheterne er det tungt og trykkende,
da er det en nydelse å komme til mine hyggelige
værelser. Jeg har det i alle henseender utmærket,
og du har saa ret i at ro og stilhet er det
beste for nerver. – Det er leit du har den
bronkitten. Bare du faar kraftig nok mat til
å stå imot den.

    
    Din hengivne Inger