Munchmuseet, MM K 5716

MM K 5716, Munchmuseet. Datert 12.12.1908. Brev fra Julius Meier-Graefe.
Filologisk kommentar: Utkast (?) til brev fra Meier-Graefe til ukjent mottaker. Uvisst hvordan det er kommet Munch i hende.