Munchmuseet, MM N 401

MM N 401, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Aker Jordstyre.
Filologisk kommentar: Overskrevet tekst med henholdsvis lilla farge og gråblyant.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 401 bl. 1r