Aker Jordstyre

Offentlig etat. Aker/Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 397.    Brevutkast. Ikke datert. «Henstilling til jordstyret angående jordarbeidet på min eiendom»
Munchmuseet, MM N 401.    Brevutkast. Ikke datert. «Henstilling til jordstyret angå- ende jordarbeidet på min eiendom –»
Munchmuseet, MM N 1278.    Brevutkast. Datert 1943 . «Jeg skal meddele Dem at jeg er nødt til snart at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret m{ … }ed anmodning om at der gjøres en hel forandring i det jordarbeide til matauking der er pålagt mig af jordstyret»
Munchmuseet, MM N 1741.    Brevutkast. Ikke datert. «Og når jeg lar circa 3 mål dyrke og sætte et mål poteter 1 mål grøntsager og et mål kaalrabi så er har Ekely gjort mer for mataukingen end de fleste –»

Brev fra Aker Jordstyre til Edvard Munch

Det finnes brev fra Aker Jordstyre til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Aker Jordstyre er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 157.   Notat av Edvard Munch. Datert 1940–1943 . Se bl. 1r
«Jeg har ikke fået tag i Flod eller jordstyret i telefon»
Munchmuseet, MM N 397.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Ikke datert. Se bl. 1r
«Henstilling til jordstyret angående jordarbeidet på min eiendom»
Munchmuseet, MM N 397.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg henstiller til jordstyret om at der blir gjort en hel forandring her»
Munchmuseet, MM N 401.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Ikke datert. Se bl. 1r
«Henstilling til jordstyret angå- ende jordarbeidet på min eiendom –»
Munchmuseet, MM N 401.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg henstiller til jordstyret at der blir gjort en hel { … }forandring heri»
Munchmuseet, MM N 401.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg henstiller til jordstyret at der  …   …   …   … »
Munchmuseet, MM N 445.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så vi har hugget i parken Disse mål skal jeg efter ævne dyrke selv og det er  …   …  at jordstyret selv har fåt»
Munchmuseet, MM N 446.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jordstyre om åkerarealet og om ansøkning om kålrot og { … }Thimothy og Kløver.»
Munchmuseet, MM N 1267.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 26.3.1943 . Se bl. 1r
«Jeg håber det gode veir har restitueret Dig efter halsondet Du fik på Din fødselsdag Det har været en lei vinter for mig – Nu er jo veiret godt og jeg har opnået lettelse med jordstyret og jordarbeidet hva nok var absolut nødvendigt – Så nu er det jo lettere for mig. Men det blir jo»
Munchmuseet, MM N 1272.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 23.10.1943 . Se bl. 1v
«er igjen med fordelingen under opsyn af jordstyret med en masse skjemaer at udfylde.»
Munchmuseet, MM N 1278.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Datert 1943 . Se bl. 1r
«Jeg skal meddele Dem at jeg er nødt til snart at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret m{ … }ed anmodning om at der gjøres en hel forandring i det jordarbeide til matauking der er pålagt mig af jordstyret»
Munchmuseet, MM N 1278.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker Jordstyre. Datert 1943 . Se bl. 1r
«Jeg skal meddele Dem at jeg er nødt til snart at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret m{ … }ed anmodning om at der gjøres en hel forandring i det jordarbeide til matauking der er pålagt mig af jordstyret»
Munchmuseet, MM N 1980.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Datert 1942 . Se bl. 1v
«Jordstyret kan heller ikke selv overtage noget da jo derved fremmede folk kommer ind på eiendommen.»
Munchmuseet, MM N 1981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Samtidig som jeg indlever skjemaet til           skal jeg meddele Dem at jeg holder på at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret med en henstilling om at gjøre en total forandring med overdrevne arbeide med jorden til matauking som jordstyret har pålagt – – Det har forværret min sygdom i høi grad og det kvæler alt mit egentlige arbeide: maleriet»
Munchmuseet, MM N 1981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Samtidig som jeg indlever skjemaet til           skal jeg meddele Dem at jeg holder på at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret med en henstilling om at gjøre en total forandring med overdrevne arbeide med jorden til matauking som jordstyret har pålagt – – Det har forværret min sygdom i høi grad og det kvæler alt mit egentlige arbeide: maleriet»
Munchmuseet, MM N 1981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg skal meddele Dem at jeg holder på at skrive en intrængende henstilling til jordstyret med en anmodning om at der gjøres en hel forandring med det jordarbeide til matauking der er pålagt mig af Jordstyret. Det er så overvættes meget at det fuldstændig overstiger mine kræfter»
Munchmuseet, MM N 1981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg skal meddele Dem at jeg holder på at skrive en intrængende henstilling til jordstyret med en anmodning om at der gjøres en hel forandring med det jordarbeide til matauking der er pålagt mig af Jordstyret. Det er så overvættes meget at det fuldstændig overstiger mine kræfter»
Munchmuseet, MM N 1981.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Samtidig med skjemaet sender jeg den h‹en›stilling jeg holder på med til jordstyret»
Munchmuseet, MM N 3709.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen. Datert 24.9.1943 . Se s. 1
«Ligningsnevnden er forfærdet over mine store utgifter til jordbruket. Jeg skal opplyse om, at jeg fullt ut deler denne forfærdelse. Det går jo først og fremst ut over mig selv. Ver- den er i krigstilstann og vi berøres osså av dette. Ligningsnevnden er selvfølgelig fullt på det rene med, at vi befinner oss i extraor- dinære tilstanne og at dette i høi grad vanskeliggjør alt. Uaktet jeg av kald er maler, har jeg påtatt mig å ta fat på jordbruk, hvil- ket Akers Jordstyre jo har pålagt all der har have eller jordbruk. Min eiendom består mest av udyrket jord og jord der i årevis har lig- get brakk og dette vil naturligvis vanskeliggjøre arbeidet. Jeg har påtatt mig alt dette og ikke villet overlate det til jordstyret el- ler til parceller, på grunn av mine 6 atelierer fulle av arbeider av mig. Hvis fremmede folk kom inn på eiendommen, kunde min atelierer ødelegges eller bli utsatt for innbrudd. Det har været gjort utalli- ge innbrudd i løpet av årene og mange viktige billeder, litho- grafier, raderinger og træsnitt er mig frastjålet, Alt dette har jeg grundig og med stor møie i en skrivelse forklatet jordstyret. »