Munchmuseet, MM N 2844

MM N 2844, Munchmuseet. Datert 25.10.1906. Brev til Ludvig Ravensberg
Filologisk kommentar: Tegning: «Edvardus Munchubus».

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2844 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2844 bl. 1v