Munchmuseet, MM N 2844

MM N 2844, Munchmuseet. Datert 25.10.1906. Brev til Ludvig Ravensberg
Filologisk kommentar: Tegning: «Edvardus Munchubus».

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2844 bl. 1r

    
    Herr Maler Ludvig Ravensberg

    Kopenhagen
    Café Bernina

 

Munchmuseet N 2844 bl. 1v
    
    Kjære L.


    Jeg har sendt
et Brev til ‹Dig› til Ca{ … }fé Bristol
ad{ … }ressert til Henrik Lund

    
    Hilsen  Din E Munch

    Edvardus ‹Munchbus›