Munchmuseet, MM N 3444

MM N 3444, Munchmuseet. Datert 30.5.1932. Brevutkast til Alfred Flechtheim.
Filologisk kommentar: Gjennomslag tyder på at brevet kan være sendt.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3444 bl. 1r