Munchmuseet, MM T 2367

MM T 2367, Munchmuseet. Datert 1892. Notat.
Filologisk kommentar: Tegning med en versjon av Skrik-teksten.