Munchmuseet, MM T 2367

MM T 2367, Munchmuseet. Datert 1892. Notat.
Filologisk kommentar: Tegning med en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg gik bortover
veien med to
venner – så gik
{Jeg gik}solen ned
Himmelen ble
pludseli blodi rø
og jeg følte
et pust af vemod

en sugende smerte
under hjertet

Jeg standset, lænet
mig til gjæret træt
til døden – over den
blåsorte fjor og by
lå blod ‹i› ildtunger
Mine venner gik
videre og jeg sto
igjen skjælvende
af angest –
og jeg følte det gik et
stor{e}t uennelig\t/
skri{g}k gennem
naturen