Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 217)

Brevs. 247 (PN 217), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_1_56244A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_2_56244A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_3_56244A00001