Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 217)

Brevs. 247 (PN 217), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_1_56244A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Det gjør mig ondt at
De er kommet op i så
meget bryderi for mig og
min slægts skyld – Takk skal
De ih{ … }vertfald ha

    Jeg afventer Deres beretning
og skriver ned  …  noen notater
i anledning mit syn på
sagen og mit forhold til
sagen    Jeg er vandt til
hele mit liv – til at mis-
forståes og til at mine handlinger

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_2_56244A00002

blir kriticeret
    Det er vel fordi jeg går op i min
kunst – Selv nu forstår ikke folk
at jeg værner om mit livsværk
der finnes på Ekely og st{ … }år
for fald

    Foreløbig vil jeg bare si at
det forekommer mig besynderligt
at Ellingsens i denne nødstilstand
deler familien og sender gutterne
hid ned for at forcere en artium

     …  Det er vigtigere ting Ellingsens
har at tænke på end en forceret artium
med tvilsom nytte. \Jeg har osså vigtigere ting/

    En af de hundreder arbeidsløse
kvindelige og mandlige studerende
{ … }vilde nok for en rimelig løn
g …  bo hos Ellingsens og forberede
de 4 b{ … }ørn

    Det er ingen større skade om
gutterne venter et par år

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0217_3_56244A00001

    Den eneste måte at hjælpe på
er at en del af slægten hver
giver noget pr år {–}la os si i 5 år

    Distrigtslæge Kinck { … }giver langt
mer end jeg. Vi to  …  må give
det samme beløb – Så er det tanterne

    Som utsigterne er blir mit
bidrag ikke så stort men det
faste er langt bedre end de
mislykkede kup

    Med de bedste hilsner

    Deres Edvard Munch


    P.S.
    Jeg skal sige at da
Andrea var ute hos mig var
jeg ikke hjemme – Jeg var på de
reiser jeg i et par år har gjort forat få
nødvendi hvile – Jeg var forøvrigt da så
dårli at jeg ikke kunde opsøge hende – Det vilde
havt de farligste følger og kunde ødelagt synet
for mig