Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 228)

Brevs. 247 (PN 228), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56242A00001