Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 228)

Brevs. 247 (PN 228), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56242A00001
    OSLO 19 10/12

KONSUL HARALD KAARBØ SVOLVÆR    BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS
HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG

     MUNCK