Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 232)

Brevs. 247 (PN 232), Nasjonalbiblioteket. Datert 4.1.1935. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56246A00001