Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 232)

Brevs. 247 (PN 232), Nasjonalbiblioteket. Datert 4.1.1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56246A00001

    Oslo, den 4. januar 1935.


Hr. Konsul Harald Kaarböe,

      Svolvær.


    Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der
kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg
vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den
måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og
at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under-
hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre
å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til
mitt arbeide og min helse.

     Med beste hilsner, og takk
    Deres ærbödige
    Edvard Munch
      Ekely