Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 245)

Brevs. 247 (PN 245), Nasjonalbiblioteket. Datert 7.10.1936. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56259A00001