Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 245)

Brevs. 247 (PN 245), Nasjonalbiblioteket. Datert 7.10.1936. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56259A00001

    
    Hr konsul H. Kaarbø


    Jeg ber Dem indstændig om
ikke at vise Andrea brevet De
fik idag. Hun er sangvinsk
og kan lægge mer i det end
der står – Jeg håber osså næste
år at kunne sende hende noen
hundre som iår, men jeg vet jo
ikke h …  hvad jeg senere kan sælge
for –


    
    Venligst hilsen

    Deres ærbødige Edvard Munch

7/10 36 Skøien