Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 246)

Brevs. 247 (PN 246), Nasjonalbiblioteket. Datert 1.5.1939. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56260A00001