Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 246)

Brevs. 247 (PN 246), Nasjonalbiblioteket. Datert 1.5.1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56260A00001

    
    Hr konsul H. Kaarbø


    Jeg kondolerer Dem med Deres
smertefulde tab i vinter. Det er tungt
at miste en af sine kjære –

    Synes De helst Andrea bør ha
de tilsendte extrapenge i mindre portioner \dennegang/
så vel – Jeg må dog bestemt poentere
at det jeg sender extra er extrapenge
og ikke noget fast – Overhovedet er det
umuligt at si om jeg vil ha noget
de følgende år – Jeg lever blot af det
jeg årlig fortjener med mine hænder
og har ingen { … }formue – Her som i
Lofoten afhænger  …  fortjenesten
af «fisket» og om jeg er frisk

    
    Med bedste hilsner
    Ærbødigst Edvard Munch

Skøien pr. Oslo      1-5-39