Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 745)

Ms.fol. 3578 (PN 745), Nasjonalbiblioteket. Datert 8.11.1908. Brev til Jappe Nilssen

© Nasjonalbiblioteket, NB_57661A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_57661A00002