Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 745)

Ms.fol. 3578 (PN 745), Nasjonalbiblioteket. Datert 8.11.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57661A00001

    
    Til Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren
    Maleren Hr Thorolf Holmboe
    Kristiania
    Norge

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57661A00002
    
    Kjære Jappe!
 Tusind Tak
for Dine Breve der glæde{ … }de mig
{ …   … }meget – Jeg har lagt
et halvfærdi Brev på 6 Sider
væk da jeg som så ofte
når jeg skriver til Norske
taber mig i et vildnis –

    Jeg { … }takker Dig for Din
Møie med min Udstilling –
– Jeg svarer strax herpå –
Jeg føler mig betydli bedre
jeg begynner at tro at jeg er
udødeli og at intet kan fælde
mig – Jeg har nu havt to
slige Affærer (et mindre havde jeg
i Berlin) Benet syns jeg er blit
bedre – Blot en nobel Slaphet i
det ene Ben – ({ … }osså ‹Mon{ … }ocel!›)

    
    Altså på gjensyn  Din E Munch

    Som værdige Forgjængere her er Løvenskjold og Simonsen