Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771)

Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.12.1890. Brev til Edvard Diriks

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0771_1_56165A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0771_2_56165A00001v