Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771)

Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.12.1890. Brev til Edvard Diriks

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0771_1_56165A00001
    Havre den 12/12 90

Kjære Edvard    Jeg har ingen udsigt
til at komme herfra
på en 14 dage – Gigten
huserer endnu i mine lemmer
– åsså hjertehistorier –
Doctoren kommanderer
fremdeles – Friction og
holde sig inde – Så
Du får nok sende
pengene hid – Tak skal

 


Du ha for bryderiet
– Penger er { … }godt at få
nu – denne sy{k}gehist{ … }orien
har minket pengene –

    Jeg kjeder mig
som bare fanden –

    Hvordan blev resultatet
med af kunstnermødet?
Var det Munthe eller hvem
der hadde billedet?

    
    Med hilsen
    din Edvard Munch