Deutsches Literaturarchiv, Marbach, PN 1294

PN 1294, Deutsches Literaturarchiv, Marbach. Datert 28.2.1896. Brev til Eberhard von Bodenhausen
Filologisk kommentar: Brevet publiseres uten bilder siden vi ikke har fått breveiers tillatelse til å publisere bildene.