Knut Hamsun

Knut (eg. Knud) Hamsun (1859–1952)
Norsk forfatter. Munch og Hamsun kjente hverandre fra midt på 1890-tallet. Trolig vanket de sammen i Paris våren 1895 i det skandinaviske miljøet med August Strindberg som en felles venn. Samme høst traff de hverandre igjen under en livlig rangel med Jappe Nilssen, Dagny Juel og Stanislaw Przybyszewski i Julius Gundersens vinhandel i Kristiania. Knut Hamsun holdt en tale til den pianospillende polakken og Munch laget en skisse av taleren. Munch brukte skissen som utgangspunkt da han året etter laget et grafisk portrett av Hamsun, som på trykk i tidsskriftet Pan i 1896. Hamsun var ikke fornøyd med bildet og ville kjøpe kobberplaten for å hindre trykking av portrettet, men Munch brød seg ikke om innvendingene. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Knut Hamsun

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3652.    Brevutkast. Ikke datert.
« Den Radering jeg gjorde af Dig er antaget til Gjengivelse i Pan (Det vil sige at { … }Bladet har kjøbt Kobberpladen) { … }Da Du har sagt mig at det{ … }det ikke generer dig større om det udgives i Tydskland og da Kunstbladet udgives i meget få Exemplarer (De{t}r findes mulig blot en Abonent i hele Norge) har jeg ikke havt noge{t}n Betænkeligheder ved at antage Bladets Til{ … }bud.»

Brev fra Knut Hamsun til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 258.   Brev. Datert 04.03.189[?].  
Munchmuseet, MM K 259.   Brev. Ikke datert.  

Knut Hamsun er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 224.   Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo. Datert 10.04.1934. Se s. 1
«over at man intet vet om det. Det bekrefter jo sakens foreløbig helt private natur. Janssen selv er sikkerligen en helt igjennem ud- merket mann, karakteriseres fra tysk side som «ordentlich und gut». Hans stilling innenfor det tyske kunstliv er kanskje noget bunnet av konservative münchener forhold, og muligens kan han tenkes å stå i en viss opposisjon til mere radikale, moderne retninger. Det er blitt antydet at han har deltatt i en protest mot Emil Nolde. Hvis jeg hører noget mere skal jeg straks underrette Dem. Ellers tror jeg De har fullkommen rett i på det nu værende tidspunkt å undlate å binde Dem til et så løst foretagende som dette. Forleden dag offentliggjorde Rasmussen Hamsuns brev i Tidens Tegn lørdag 7.4.1934 som avslutning på et intervju av Sven Elvestad med Trygve Sagen.»
Munchmuseet, MM K 931.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert [??].[??].1909. Se s. 1
«Han talte ustanselig om sine Venner Munch og Hamsun, som han var meget bedrøvet ved ikke at træffe.»
Munchmuseet, MM K 1257.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 16.01.1933. Se s. 2
«året, f.eks.\eller så/ eller om de heller vilde gi et beløp én gang for alle. Pengene skulde da utbetales ham portions-vis. Vi har tenkt å be Dig være med på inbyderlisten, sammen med Andresen (Tidemands Tobaksfabrik) Klavenes, Teater- chef Christensen, fru Else Mustad, Hamsun, Bojer, Grieg (Gyldendal) Nygaard (Aschehoug) fru Conrad Langaard, konsul Røwde, Fru Trine Schibsted, Statsminister Mowinckel, Cally Monrad Henrik Sørensen, Gerd Egede Nissen»
Munchmuseet, MM K 1436.   Brev fra Kunstnerforbundet, Ørnulf SalicathOle Jonsrud. Datert 01.06.1933. Se s. 1
«Foreningens øvrige æresmedlemmer er: Johanne Dybwad, Knut Hamsun og Christian Sinding.»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 3
«De skriver, De har 10 Værelser, det er mange, saa er jo næsten Knut Hamsuns Vandrer naaet længere frem i sin Livsfilosofi end De, han kunde nøjes med en Tømmerkoje, og han ønskede end ikke en Gang en Ragnhild til at pudse sin Kobberpande, saa højt oppe i Ensomheden var han, men Deres Ragnhild skal jo være saadan en dejlig Kvinde! Og De har haft 3 Gæster i Julen, det maatte jeg høre 2 Gange, før jeg kunde tro det; bliver det ved at gaa paa den Maade, fører det jo lige lukt ind i Fordærvelsen; saa bliver De ikke M. Bohème, men synker ned til at leve som et ganske almindeligt Menneske, det var en skrækkelig Tanke!»
Munchmuseet, MM K 1572.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 09.12.1912. Se s. 4
«hver især mener, at de er Verdens niende Underværk; en af de yngre Forfattere slaar en tyk Streg over Bjørnson og Ibsen, for ham er der en Gud, det er Hamsun, og en Prof- et, det er Haukland! – –»
Munchmuseet, MM K 2066.   Brev fra Bütov. Datert 14.10.1932. Se s. 1
«ûber 200 Autogramme aus allen Herren Ländern, worunter Edison, Marconi, Sverdrup Sven Hedin, Shaw, Tagore, Lagerlöf, Söderblom, Hamsun u. viele andere nicht fehlen, kann ich bereits mein Eigen nen- nen. Von bekannten Malern habe ich: Liebermann, Kampf, Slevogt, Stöwer, A. Fischer u. a.»
Munchmuseet, MM K 2391.   Brev fra Curt Glaser. Datert 30.12.1935. Se s. 3
«wurde. Ich weiß nicht, wie Sie selbst zu allem stehen, was sich ereignet hat. Den Namen von Thiis sah ich kürzlich mit anderen unter einem offenen Brief an Hamsun, dessen Stellungnahme mir, als altem Verehrer und Bewunderer, schmerzlich gewesen ist. Aber vielleicht bin ich selbst zu sehr betroffen, um mich in die Lage außenstehender Be- obachter hineinversetzen zu können. Aber es handelt sich nicht nur um die Zu- stände, unter denen wir leben, sondern mehr noch um die Ereignisse, die uns erwarten, und daß Sie von denen, die vielleicht schon das kommende Jahr uns bringen mag, gänzlich verschont»
Munchmuseet, MM K 3234.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.01.1917. Se s. 2
«Sie ersehen daraus, dass wir, so sehr uns die Kriegsereignisse in An- spruch nehmen, doch einen wesentlichen Teil unserer Anteilnahme den geistigen Dingen widmen. Eben habe ich mir noch einen für die L.G. bestimmten Aufsatz über Ihren wundervollen Landsman Knut Hamsun vor- lesen lassen.»
Munchmuseet, MM K 4071.   Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen. Datert 20.09.1904. Se s. 2
«Jeg har i Berlin kjøbt samtlige Japan- tryk af Hamsuns Portait. (Pan) Vil De gjøre mig den Tjeneste at signere dem?»
Munchmuseet, MM K 4323.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 12.11.1904. Se s. 3
«for «Manes», naar De udstillede i Prag i denne Vintersaisonen og naar det lykkedes, at have denne Udstilling før end i Wien eller i Berlin, derfor, at vi ikke i allt efterligner de Tydske (Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne) Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse vi fornemmer til norsk og dansk Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson, Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun og a. var for os yngre Generation saa at sige Laesebøger. De fleste har jeg selv oversaettet og nu finder jeg ogsaa Lejlighed at vise mine Landsmaend den første Konstner Norges, som en anden Slave, vor Ven Herr Przybyszewski har saa henrykkende skildred. Skal jeg beskrive Dem»
Munchmuseet, MM K 4961.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tusind tak for pengene Laura hadde med sig. Jeg kjøper Hamsuns bok: markens grøde. Hvor morsom hund du har, Laura fortæller os om den.»
Munchmuseet, MM N 85.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904. Se s. 1
«Jeg for min Del har mere at beklage mig over den Norske Presse – Specielt { … }Ch. Krog i Verdens Gang og Hamsun i Forposten – Ligeledes vil det endnu være i Erindring at for 2 Maander siden da jeg blev overfaldt af 6–7 Kristianiapøbel om Natten mens jeg var i færd med at male blev tar Pressen strax parti for Rampen mod mig»
Munchmuseet, MM N 239.   Notat av Edvard Munch. Datert 1934–1940. Se bl. 1r
«Det er lettere for Hamsun og Sinding der har levet på mor Norges fang at være med i den store politik»
Munchmuseet, MM N 267.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«I København mødte Maffian op da jeg kom fra Lubeck med mine billeder – Alerede morgen den samme formiddag efter vår  … ‹overreise› blev jeg slåt med jernring i øiet så blodet flød og næsebenet knustes – En ukjendt mand Haukland var sammen med Maffian bestående af Hamsun, Thomas Krag og Hjalmar Christensen 1902 var Maffian først rigti i arbeide med udbredelse af løgne 1903 blev jeg af Maffian overfaldt i Studenterlunden»
Munchmuseet, MM N 332.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 20r
«{Jeg}In kom Hamsun – Han havde vel været ute og ranglet –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 21r
«Hamsun gik.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 25r
«Jeg kom i 1905 i April tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lid af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere ‹g›ange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 2
«bragte mig så megen Fordærvelse for en Tid siden – Hamsun har osså forsvaret Hændelsen og det kommer af Hamsun og Haukland turet sammen i Kjøbenhavn – Nu ja, det er jo godt bedre end ventet – den Sag –»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 2
«bragte mig så megen Fordærvelse for en Tid siden – Hamsun har osså forsvaret Hændelsen og det kommer af Hamsun og Haukland turet sammen i Kjøbenhavn – Nu ja, det er jo godt bedre end ventet – den Sag –»
Munchmuseet, MM N 2546.   Brevutkast fra Edvard Munch til Eberhard von Bodenhausen. Datert 28.9.1896. Se bl. 1r
«Besten Dank für Ihre freundliche Karte  …  Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist. Ich werde sofort nach H Hamsun schreiben –»
Munchmuseet, MM N 2546.   Brevutkast fra Edvard Munch til Eberhard von Bodenhausen. Datert 28.9.1896. Se bl. 1r
«Ich werde wohl Gelegenheit bald haben ein bekannter Franzosen radieren zu können – und ich werde es denn zu Ihnen { … }ein Probendruck schiecken – Ich werde gern Ihnen das andere Druck schiecken ich { … }musz aber denn ein vom andere Druck haben um Hamsun zu schiecken»
Munchmuseet, MM N 3025.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her stod en del af dem. Flere havde forstukket sig til de øvrige hylder Det var en bok af Dig jeg savner Din bedste – Den om Tryve Andersen Der var ellers bøker af mange: Helge RodeObstfelderGoldsteinRathenau Graf KesslerWildenveyKnut Hamsun»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 167v
«I 1904 blev jeg overfaldt af slåskjempen Haukland der var et redskab for HThomas KragHjalmar { … }\C/hristensen og Hamsuns hævntørst – Li Jeg blev slåt i ansigtet med slåskjæm en jernring og var forhindret fra at forsvare mig – Senere blev han af mig slåt med en stok så han flygtet»
Munchmuseet, MM T 2724.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 33v
«I samme Artikel {får}\som/ får Hamsun til at at fremsætte diverse Løgne forat sætte mig i slet Lys vori han fremstiller mig »
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 88
«{De}Jeg erklærer at det af mig skrevne Brevkort er en Reaktion ({og}En stærk Nervelidelse) efter de i samme antydede Begivenheder – Forstærket efter Rækkefølge af Overfald af forskjellig Natur – af den såkaldte Bohemkreds – Til disse Overfald kommer osså Knytnæveartikkelen til KrohgHamsuns Artikkel Hvor Usandheder bringes tiltorvs»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 4
«Hauklands Far – { … }Jeg som hverken kjendte Haukland eller hans Far – hvilket jeg allerede havde oplyst – Dertil serverer han den Løgn at jeg har overfaldt så mange – eller at jeg simpelthen var en Bølle – { … }Dagen efter tropper Hamsun op med den Løgn at jeg har overfaldt hin Konstabel – som jeg ikke har gjort annen Fortræd end i Avisen at oplyse Forholdet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 4
« Ligeså frækt var Krohgs og Hamsuns Løgnaktige Overfald i Aviser efterpå –»
Deutsches Literaturarchiv, Marbach, PN 1294.   Brev fra Edvard Munch til Eberhard von Bodenhausen. Datert 28.2.1896. Se s. 1
«Besten Dank für Ihre freundliche Briefe – Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist – ich werde sofort zu Hamsun schreiben –»