Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1333)

Brevs. 889 (PN 1333), Nasjonalbiblioteket. Datert 22.3.1906. Brev til Sigurd Bødtker