Gunnar Heiberg

Gunnar Edvard Rode Heiberg (1857–1929)
Norsk forfatter, teatermann. Fetter av lyrikeren Helge Rode. Firmenning av Jean Heiberg. Svoger til Sigurd Bødtker. Bror av Inge Heiberg. Ble kjent med Munch i 1880-årene, men forholdet gikk fra vennskap til fiendskap etter at Munch knyttet Heiberg til “fienden”. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Gunnar Heiberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1727.    Brevutkast. Datert 1906–1908.
«Tillader De at Jeg bruger Deres Contrafei som Reklameplakat for P.A. Larsens Vinhandel»

Brev fra Gunnar Heiberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 241.   Brev. Datert 24.04.1899. 
«Tak for Larsen» 
Munchmuseet, MM K 242.   Brev. Datert 29.02.1895. 
«Har du læst vedlagte? Bryr du dig om den? Sagen er nemlig, den at den bekjendte oversætter Grev Prozor – kanske du kjender ham personlig – vil oversætte stykket på fransk og la den ud- komme i Paris. Han skriver:» 

Gunnar Heiberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 432.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 30.03.1904. Se s. 2
«Gunnar Heiberg havde sagt til Blix at han vilde saa gjerne vide hvad han havde gjort Dem siden De var saa rasende paa ham. Han vidste «selvfølgelig» ingenting. Diriks traf jeg, han har forresten separatudstilling oppe i for tiden. Han vilde naturligvis ogsaa udstille paa Sesessionen i Berlin. Men De maatte sende ham indbydelsen.»
Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«endelig, igaar og saa hele dagen, hvad synes du. Efter den dag og nat jeg skrev til dig om var jeg daarlig af det samme som før og dertil uden stemme; saa efter den middag med fru Segelcke, Diriks (fru D. drog afsted med Segelcke paa en middag som han havde vundet) og Heiberg, og ½ time i olympia for at se paa en liten morsom mand, gik jeg hjem fra de andre, Heiberg fulgte mig, og igaar morges kunde jeg ikke faa frem en lyd og blev i»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«men vi har jo ikke snakket meget sammen, i længden kanske blir hun ensformig. Men hvor de alle foragter Diriks og frue, og de forsøger at være saa elskværdige, men nei – hun er ikke tiltalende, og saa er hun jo fuld bestandig, iforgaars fm. efter flere glas whisky blev hun saa klængede ligeoverfor Segelcke og Heiberg at de formelig puffet hende væk. De vil absolut ha mig med på bicycleturer men jeg har ikke lyst og tror ikke jeg orker. Segelckes rider ogsaa. – Idag venter jeg Heiberg herop, han vilde komme hvis han ikke reiste ud til fru Krogh til Grez. Han er forfærdelig morsom, næsten lidt betagende – undertiden – men, nei det blir for langt at fortælle. De gjør alle saa nar af mig paa grund af en «bedste veninde», som de paastaar jeg har faaet hernede, en dame, som den første dag jeg sad allene»
Munchmuseet, MM K 489.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Men det vil si dig; Heiberg virker ikke – aldeles ikke – absolutt vindende paa mig – tvertimod og mærkværdig nok mindre og mindre jo længer jeg er sammen med ham – han – saa at si – tog mig med storm de første dage (hvor komisk næsten han havde hørt af Segelckes, at en frk. L. var meget med dig – og vilde træffe mig derfor; begyndte øieblikkelig»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Han trængte ogsaa at være allene af og til og vilde forsøge at opleve stemninger fra sin studietid her – men – hun satte sig aldeles paa bagbenene. Uf ja – vi er alle enige om, at hun ialfald ikke skulde være gift med ham. Gudskelov – sier jeg. at de er reist forresten – for saan turing har jeg aldrig seet. En aften gik vi fra et sted til et andet – Diriks – Fru KroghHeibergJakobsen (apropos. det var jo ham som bed dig – ikke sandt) og jeg. – og hvor endte vi – paa Hallerne efterat ha besøgt Ba – jeg husker sandelig ikke hvad den heder. Der blev jeg meget godt kjendt med en del af pigerne, og saa de værste ting. De konverserede mig ivrig – og sad paa fanget til Jacobsen. Kom hjem»
Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«sagt op sit hotel her – og reiser om 4 dage – ogsaa til Grez med lille Per. Uf du kan tro, der har været rivninger i den sidste tid mellem de to, fru K. og G. H, det har været forfærdelig penibelt for mig undertiden, jeg har jo saa ofte været sammen med dem; og nu tror jeg nok spændingen er stor – enten det nu brister eller bærer. De føler vist begge to, at afgjørelsen er nær. Fru Sandberg fra Jeløen kom igaar, og sidder nu sammen med mig her; hun er hyggelig – tror jeg. Fru M. er hos ‹Hasilows›, jeg gad ikke gaa. Mama skriver uafladelig at jeg bør komme hjem, da hun tror jeg er daarligere end jeg sier – men men det vilde jo være meningsløst – ikke sandt. Jeg er vis paa om en stund blir her kvælende varmt, og det er det jeg trænger – Forresten er jeg saa meget bedre. Gaar en gang om ugen til doktor Christmas – Hauges»
Munchmuseet, MM K 496.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Ak her er saa yndigt idag – men – Heiberg kom ud med fru R. igaar aften sent – og jeg taaler ikke at høre paa flere scener og se hendes forpinte udgraadte øine; derfor har jeg trukket mig tilbage paa min lille hyggelige hybel for at snakke med dig; men det er som jeg ikke kan samle tankerne til noe helt. Brevet dit var jo saa trist, at jeg maa bli det ogsaa – – –»
Munchmuseet, MM K 497.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Det er alt langt paa natten og jeg er oplagt til at skrive meget til dig – men det blir alligevel bare lidt fordi jeg maa være fornuftig pige og lægge mig – jeg sov ikke igaar nat og har naturligvis været elendig idag. Du store gud hvor megen sorg og ulykke der er til – her var igaar eftermiddag og aften optrin og scener forfærdelig penible for alle tilstede- værende og ikke mindst for mig! Du ved fru Krogh er her – og Heiberg er i Paris, men kom – han og Jacobsen uventet herned igaar – nei»
Munchmuseet, MM K 499.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 07.05.18[??]. Se s. 4
«til at være sammen med dem. Det gaar ligesaa ud paa spise og drikke og alt det som fint er. Jeg elsker Quarteret og holder mest til der. Forleden \uge/ var fru Krogh Heiberg og jeg paa din «Café Lilas», som var yndig. Desuden ofte paa Pantheon. Imorgen skal jeg til Paris til doktoren og blir der 2 dage. Fru Krogh skal da følge mig paa salonen mest forat se Rodins Eva, som er vidunderlig. Din kjære fætter Diriks holder udstilling hos Vollard? fra imorgen af. Rædsomt er alt. –»
Munchmuseet, MM K 501.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 12.[??].18[??]. Se s. 1
« Endelig idag fik jeg det brevet fra reisen og kortet fra Roma, og jeg kan ikke si hvor jeg synes det er deiligt at du er kommen saa vidt – men jeg ser du blir træt at at reise – hvordan skal det da gaa hele veien hidover mon? Jeg har tænkt saa paa dig disse dage, jeg har selv været i Paris siden tirsdag sam- men med fru Movinckel og fru Krogh – som nu mellem os, er reist fra Heiberg. Ja, du kan tro jeg har været opi en kamp, som skal søge sin lige, jeg ved ikke hvor – alle sind i brand – og alle – ikke mindst fru Kr. i toppene»
Munchmuseet, MM K 547.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Sandberg – Jeg hørte af fruen at hun havde truffet dig paa Moss – Traf igen Heiberg – Haaber jeg finder flere breve fra dig paa Faaberg Station – .»
Munchmuseet, MM K 667.   Brev fra Jonas Lie. Datert 20.01.1897. Se s. 2
«Vil De gjøre os den Glæde at spise Middag hos os Loverdag d. 23. Kl: 7? Her kommer kun Gunnar Heiberg og ‹Tschernings›.      Og tak for to Ord til Svar.»
Munchmuseet, MM K 837.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 05.12.1901. Se s. 1
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 2
«kanske lidt lidet. – Holmbos har vist opløst sit hjem. Jeg tror fruen bor hos faderen. Hendes portræt er ialfald hos agent Krag og meget uvillig viste de sig atter igjen. Jeg sagde Schi kunde ringe op til Krag endnu engang inden han \sendte/ mit, men jeg tvivler paa De faar det. Det er da væmmeligt hvor folk kan være vrange. – – Her lever vi stille og rolig. Sidst lørdag var Heiberg vor eneste gæst. Bødtkers er nu reist til Stokholm. – Tulla  …  er nu reist til Røken igjen hvor hun har frøken Lissi Dahl til selskab. Hun tænker vist på at begynde at male lidt, hvilket jeg raadede hende til. –»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 3
«Obstfelder. Det var efter Gunnar Heibergs eget ønske. Han havde endog bedt Eide at gaa op til os og be at faa see paa Deres litografi af ham. Og det er vel ikke tvilsomt at det er deres egen kjærlighedstragedie. Det kan forresten være det samme hvad det er. God er nu bogen aligevel. Og jeg kjender heldigvis ikke noget til hvad der er foregaaet bag kulisserne og tar kun hvad hvad forfatteren gir mig og det synes jeg er ren, stor kunst. Vi er altsaa ikke enige i dette, men vi faar være gode venner for det.»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 2
«Torvald saa daarlig ud, var blit svært mager og meget bleg. Han led af blodmangel i hjernen sagdes der. Forøvrigt var han elskværdig og lun som bestandig. Han bad ogsaa at hilse naar jeg skrev. Ellers har vi ikke truffet fælles bekjendte. Vi holder os svært for os selv. Kun nogle faa familier vi omgaaes og er sjelden eller aldrig paa caféer. – Jeg glæder mig meget til premieren paa Heibergs nye stykke – det blir vistnok en storartet»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1226.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 05.06.1893. Se s. 3
« Lev vel, hils Gunnar Heiberg, om du ser ham; sig at jeg har fåt brevene, men udsigterne er små i Houens legat, for der er to nye høirefolk i bestyrelsen.»
Munchmuseet, MM K 1642.   Brev fra Ola Hansson. Datert 29.12.1892. Se s. 2
«Tillåter ni oss såhär vidare genom bref göra en förfrågan? Har ni något aftal för nyårskvällen? Och skulle ni i annat fall icke ha lust tillbringa den samman med oss här ute? Det skulle glädje oss mycket att se er här hos oss. Herr Thiiss sade oss att ni bodde å samma ställe som herr Gunnar Heiberg; – kanhända roade det äfven honum att göra sällskap? Det Vi ville gerna göra äfven hans bekant- skap.»
Munchmuseet, MM K 3439.   Brev fra Karl Wieck. Ikke datert. Se s. 2
«Ihr altes Stammcaffée (Lila?) existiert nicht mehr. Aber die Stammgäste scheinen zusammengeblieben zu sein. Denn an den anderen Tischen in unserem Caffé saßen noch Krogh mit Frau, Gunnar Heiberg, an einem anderen ‹Guérin›, Heyerdahl und eine ganze Menge norwegischer, schwedischer Litteraten, Bildhauer und Maler. Sehen Sie meinen Bruder? Malen Sie ihn und Mrs. Archinard? Ich werde bald ein Atelier nehmen. Es ist sehr schön hier.»
Munchmuseet, MM K 3442.   Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert. Se s. 2
«bittet Sie, ihm seine Schreibfaul- heit nicht zu verübeln. Dauthendey ist in München. Herrman (Henri Héran) habe ich nicht gesehen, er scheint sich nicht viel sehen zu lassen und ich habe nach Beschreibungen keine Lust ihn kennen zu lernen. ‹Dirix› geht es auch gut. Heyerdahl und Krogh sieht man oft im . Heiberg ebenso aber ohne Frau Krogh. Frau Krogh geht mit einem Dr.??. Sonst sieht man viele Norweger hier. Sonst wüßte ich Ihnen nichts von Ihren Freunden zu erzählen, da ich die anderen nicht kenne. ‹De Grousi› kennen Sie nicht?»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 3
«Eriksens vedbliver at være de sam- me stille trofaste Folk. Da jeg var Syg var Fru E oppe i Trappene om Natten for at høre efter, om der var noget paafærde – og saa tjenstagtige, i dag har vi faaet i Present et stort Ludefisktraug; der er en Tryghed at være i saadanne snille Folks Nærhed, og saa bare at see de blide Ansig- ter–      Du læser vel Aftenposten og al det Skriveri om Heibergs «Kong Midas» – Du seer Krag og Frue har havt»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
«Der er vel en stor Del \Misundelse/Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.09.1905. Se s. 2
«– Det er meget slemt, at Nørregaard har blandet sig ind i denne frugtesløse Strid, og været af de mest agiterende, – han skulde jo være saa behersket. – Gunnar Heiberg angrer paa at de ikke har faaet «feiet» Regjeringen \væk/. – og Mikkelsen som den 7de Juni satte hele sin Formue ind i Tilfælde af Krig, han vovede da nok. – – Om Resultatet ikke blev anderledes, kan da ikke han for, – ingen anden havde faaet det anderledes.»
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1898. Se s. 4
«Verdens \Gang/ og Morgenbladet – I Verdens Gang var der fra Gunnar Heiberg forleden et Brev fra Paris om Udstill- lingen. Han beklagede saa meget at man ikke havde faaet Dig overtalt til at være med, da det var saa høist beklageligt, at ikke Du var representeret – rigtignok glimrer Du ved din Fraværelse siger han, men sannelig ‹nedover› vilde d Ja Du skal faa læse det selv, det er altsaa meget godt og storartet. –»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 3
«og Intelligensen er ogsaa med i Hyldest; og selv Castberg og Konow saa Inger straalende og nikkende til alle Sider da de, med de øvrige Medlemmer af Storthinget skulde til Slottet for at tage imod Kongen. – Gunnar Heiberg, som i sin Tale har kaldt Kongen for en «Dusinfyr», er kanske og revet med. –»
Munchmuseet, MM N 179.   Notat av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 2
«Det var Bødtker (Gunnar Heibergs jagthund) – og så Krohg hele Resten af Kvinfolk og Mandfolk omkring Krohg»
Munchmuseet, MM N 412.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«HeibergKrohg ler ironisk – jeg synes den ikke er gul jeg – { … }jeg syns»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 484.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«‹eller› …  kommer reiser ikke – det er bare  …  – Bødtker – har aftalt en reise til Paris – med hende – hun betaler Reisen – En ung Mand  … ‹et hr Ægteman reiser› med – – Der skal hun træffe sin tidligere { … }ælsker GH Det er forat Hævnes»
Munchmuseet, MM N 492.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1909. Se bl. 1v
«Jeg synes jeg går jævn fremad hemede – Det var det bedste Sted jeg kunde finde – Jeg nævnte Alfa og Omega i Berlin{ … }– Jeg har fået 8 Avisudklip, der alle siger d{ … }en er genial – en Avis nævner den min Triumf – Den h{ … }ar blåst væk Gunnar Heibergs hysteriske Forskjønnelse af Liderlig{ … }hed»
Munchmuseet, MM N 653.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Derpå inviteter Hjalmar C. mig på et Parti Kiler og derefter på et Slag Kort hvilket jeg afslaaede så Kom Gunnar H.»
Munchmuseet, MM N 653.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gunnar H. havde en spids lidt s{ … }kjæv Mave – med den krydset han langsomt sikkert opover mod Målet – Næseborerne stod altid op og v{ … }eiret – hvor Mad var hvor Kvindekjød var»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Jeg hørte  …  af og til hun var sammen med G og K. – Hun havde en hel vinter hver dag været oppe hos Gunnar Heiberg forat masere ham –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Jeg hørte  …  af og til hun var sammen med G og K. – Hun havde en hel vinter hver dag været oppe hos Gunnar Heiberg forat masere ham –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Gunnar Heiberg{?}! han nøiet sig ikke med masage tænkte jeg –»
Munchmuseet, MM N 713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 5
«var det jeg som dengang gav – dyrt ikke alene min Sundhed men osså alle de Penger jeg ellers kunnet skaffe – den Tid og flere { … }År måtte min Søster og Tante undvære mine Pengebidrag – hvilket vel var slemt for en gammel Dame som min Tante der i 30 År har slidt for os – Det viste sig altså senere at det hele med Tæringen var Opspind – hun var tværtimod helbredet – og havde turet i Berlin med alle mine Bekjendte – som min Forlovede (hvorfor ikke GH’s)»
Munchmuseet, MM N 790.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.1.1893. Se s. 2
«– { … }Vi 5 { … }skandinaver – Strindberg, Gunnar Heiberg, Drachmann og jeg og en Paul er omtrent stadig sammen, og træffes i en liden vinkneipe –»
Munchmuseet, MM N 1900.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1907. Se bl. 1v
«at f Ex Pigen omtrent fra første Stund havde GH til Elsker – ({ … }Iblandt utallige andre) hvor{dan}for man jeg skulde da på den frækkeste Måde tortures {og}til Døde er dog en Frækhed»
Munchmuseet, MM N 1900.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1907. Se bl. 1v
«– Koblerparret GH og SB ikke alene sølet Suppen til (mens jeg naivt forsøger at gjøre de{n}t umulige muligt med Pigen) og ved de gemeneste Midler hjælper { … } vil tvinge mig til at spise den tilsølede {S}Ret op –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 5
«Her forleden fik jeg næsekastet af en Model at jeg havde været forstrækket med penge af Pigen – dette har den elendige udspredt af Hævn – Sligt Rygte kan ikke rykkes op – Jeg hverken Lånte eller bad om Penger af denne Pige som kostet mig alle de Penge jeg fik af Galleriet for mit Syge Barn og Portrætet af min Søster. – Hun lod mig lange Tider betale for sig – I et år forhindret hun mig fra at arbeide – og passet mig så op på Gaderne at jeg ikke kunde få skaffet tilveie et lidet Lån på 200 kr. Da jeg så syg og elendig ligger oppe i Gulbrands- dalen får jeg et Brev fra Tyskland hvori hun fortæller mig at hun er på det sidste af Tæring og af 3 Læger er opgivet, og strax må reise til Davos – Et tårevædet Brev slig du ved de forstår at skrive – – Jeg syns det er en pligt at trøste hende i hendes sidst Øieblikke – – og reiser så syg jeg var – Jeg havde de værste Hjerteanfald på Reisen nedover og var søvnløs og elendig – Jeg lod dengang selvfølgelig Pigen betale Reisen – da jeg jo ikke eiet en Øre – og det faldt mig ikke et Øieblik ind at når det gjaldt hendes Liv og jeg for hendes Skyld resikerte mit Liv at Pengespørsmålet kunde spille nogen Rolle. – Jeg var blot en amule sindt derfor at jeg var nødt til at skrive til hende herom. Jeg skrev bare – at hun måtte sende Reisepengene – og har aldrig betragtet disse Penge hverken som Lån eller Gave – tværtimod var det jeg som dengang gav – ikke alene min Sundhed men osså alle de Penger jeg ellers kunde skaffe – den Tid flere År måtte min Søster og Tante undvære mine Pengebidrag – hvilket vel var slemt for en gammel Dame, som min Tante der i 30 År har slidt for os – det viste sig altså senere at det hele med Tæringen var opspind – hun var tvertimod helbredet og havde turet i Berlin med alle mine Bekjendte – som min Forlovede (hvorfor ikke G. H.’s og udspredte at jeg havde levet af hendes midler under Påskud af Egteskabsløfte. –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«men fandt at 30 år var Pigetiden ude – og hendes Koblere og Zuhaltere Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – da de lavet det Theater- stykke der skulde give mig Knækket – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg skal her blot nævne at Grisen G H der ikke undså sig forat kaste sit»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 5
«besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen hvor – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G H – medens jeg ligger syg af Bronchit { … }og Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – Disse samme Mennesker sørger altså som ri{ … }gtige Zuhaltere at osså»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 2
«talt mange Norske Ord på 2 Aar – Det er jo nu klart Pigen var jo Gunnar Heibergs Elsker fra første Stund jeg kjendte hende (Hun kastet sig i Armene på ham mens jeg lå syg den første Måned af Bekjendtskabet) Alligevel skulde Koblerparret G H S B og det andet rakte Rak drive mig i Årevis til Fortvi{ … }lelse – med det sidste Nidingsværk som Krone –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 2
«talt mange Norske Ord på 2 Aar – Det er jo nu klart Pigen var jo Gunnar Heibergs Elsker fra første Stund jeg kjendte hende (Hun kastet sig i Armene på ham mens jeg lå syg den første Måned af Bekjendtskabet) Alligevel skulde Koblerparret G H S B og det andet rakte Rak drive mig i Årevis til Fortvi{ … }lelse – med det sidste Nidingsværk som Krone –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 4
«Jeg håber at kunne fæste de{tt}nne frække Kamarilla Kommentar for Efterverdenen ved en Række Gravurer «Dyr og Mennesker» G Blandt annet Gunnar Heibergs Skabelse{–}: Vorherre lavet ham af et smattende Svin og e{t}n kvækkende Padde samt en Hund – Svinet og Padden voxet til et, men Svin Hunden hang igjen mellem Bagbenene: Sigurd Bødtker – Ligeledes forkommer G H og S Bnøgne et steds nøgne og rødplettede til Undersøgelse { … }på Hud Hudafdelingen –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 4
«Jeg håber at kunne fæste de{tt}nne frække Kamarilla Kommentar for Efterverdenen ved en Række Gravurer «Dyr og Mennesker» G Blandt annet Gunnar Heibergs Skabelse{–}: Vorherre lavet ham af et smattende Svin og e{t}n kvækkende Padde samt en Hund – Svinet og Padden voxet til et, men Svin Hunden hang igjen mellem Bagbenene: Sigurd Bødtker – Ligeledes forkommer G H og S Bnøgne et steds nøgne og rødplettede til Undersøgelse { … }på Hud Hudafdelingen –»
Munchmuseet, MM N 1911.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].1.1908. Se s. 2
«6 a 7 År {Jeg}har måtte døie – og dengang jeg blev dolket i Ryggen af de jeg troet {var}og { … }som gav sig  …  ud for mine venner – – Jeg havde jeg selv i omtrent 20 År tat mod hele Stormen { … }af Raseri som den nye Kunst fik mod sig – Jeg tror ikke engentelig nogen har Anelse om hvad jeg måtte døie den gang Zuhalterparret G H»
Munchmuseet, MM N 1911.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].1.1908. Se s. 3
«og S Bgik med hele Drøbakbohemen bag fik truffet mig midt i Hjærtet – og fik lavet de{n}t Nidingsværk med det Theaterstykke Der jeg har fortalt Dig om – – Det var jo Ko{ … }bleren G H der ikke undså Jeg for at kaste jeg sig ind i det Forhold som han { … }troet var i Gjænge og { … }som ialfald»
Munchmuseet, MM N 1911.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].1.1908. Se s. 3
«Hermed antyder jeg at G H strax stod i Forhold til Pigen»
Munchmuseet, MM N 1929.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Allerede efter 2 Måneders Bekjendtskab mens jeg på min første Reise til Italien ligger syg – i Florens har Pigen fuldt Forhold i Gang med Gunnar Heiberg – hvilket vel tænker jeg alle Mennesker har havt Beskjed på – Alligevel skulde jeg presses til det yderste som Tak for»
Munchmuseet, MM N 1929.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg synes man nu skulde have { … }gjennem- skuet G. H’s Snylteliv og Slyngelliv med samt hans Kreds af Falskspillere og Hor{ … }karle – I Årrækker har man jo seet på det –»
Munchmuseet, MM N 1932.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1r
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Torvgadens Låneindretning om { … }alt er i Orden med mine Malerier. – Jeg har nu snart fuld Greie Pige pøbelhistorien …  fra først til sidst – Allerede i Paris – { … }efter to Maaneders Bekjendtskab – mens jeg ligger syg i Florents har hun fuldt Forhold i Gang med Gunnar HeibergDette er nesten alle foruden mig bekjendt Dette Svin tar altså ikke i Betænkning at bryde ind i et Forhold som er i sin Begyndelse og som han selv tror er i fuld Orden –»
Munchmuseet, MM N 1932.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«Har man nu snart ikke Greie på G. Hs Levebrødspolitik – og Levebrødselskov siden 20 År tilbage … »
Munchmuseet, MM N 2036.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1909. Se s. 4
«{ … }Jeg gav Krohg det uten at jeg helt forstod hva jeg gjorde – Jeg skulde have et Billede igjen – for det – Dette sælger Krohg lige efter at have givet mig det – Krohg – forærer Billedet til sin Kone – der atter gir det til Gunnar Heiberg – der atter lar det gå til sin Mor – 1000 Kroner for sygt Barn anså jeg for meget lidet for Billedet – som jeg havde malt på i 1½ år daglig – Copien deraf var selvfølgeli osså et svært Arbeide – og da det blev et nyt Arbeide {faldt}for mig faldt { … }det mig ikke ind at jeg blot skulde have 500 Kr. for dette – Jeg trodde sygt B det første Billede gik tilbage»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 1r
« Tak for det interesante Hæfte af Samtiden og Hilsener – Jeg så nylig G H skrev i Dagbladet – Selvfølgelig suser Bloet i mine Årer når jeg ser hans Navn –»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 1r
«Nu skal jeg blot nævne at GH (det med sit besmittede Legeme fra første Stund af {af}(omtrent) af mit Forhold»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«til Pigen – ikke skammet sig ved { … }øieblikkelig at kaste sit samme besmittede legeme ind i dette Forhold som han troede var i sin gode Begyndelse – Jeg var da til Pigens store Utilfredshet syg og sengeliggende efter at have udholdt Strabadserne med i 1½ Aar at have ligget på Gulvet i p mit Atelier i Universitetsgaden1898–99 { … }Jeg var desforuden angrebet af en stærk Lungesygdom i {m}(Dette gav Ideen til Kjærlighedens Tragedie – O Fader Holberg!!!) Desforuden Jeg skal nu ikke fortæle om de to År derefter h{ … }vor Pigen forstod at plage mig halvdød samtidig med at hun levet de gladeste { … }muntreste Dage – skamskjændet mig over hele Europa – (stadig i Forhold og Korrespondance med G H.) indtil 1902, hvor al{ … }t Rak Fiender og den lille Flok eller Menighed som Du sier – med G H.s Fortrolige og Slave S B i Spidsen fik fældet mig – ve{g}d den»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«til Pigen – ikke skammet sig ved { … }øieblikkelig at kaste sit samme besmittede legeme ind i dette Forhold som han troede var i sin gode Begyndelse – Jeg var da til Pigens store Utilfredshet syg og sengeliggende efter at have udholdt Strabadserne med i 1½ Aar at have ligget på Gulvet i p mit Atelier i Universitetsgaden1898–99 { … }Jeg var desforuden angrebet af en stærk Lungesygdom i {m}(Dette gav Ideen til Kjærlighedens Tragedie – O Fader Holberg!!!) Desforuden Jeg skal nu ikke fortæle om de to År derefter h{ … }vor Pigen forstod at plage mig halvdød samtidig med at hun levet de gladeste { … }muntreste Dage – skamskjændet mig over hele Europa – (stadig i Forhold og Korrespondance med G H.) indtil 1902, hvor al{ … }t Rak Fiender og den lille Flok eller Menighed som Du sier – med G H.s Fortrolige og Slave S B i Spidsen fik fældet mig – ve{g}d den»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 3r
«Jeg har måttet skrive dette når jeg ser G H i Dagbladet fælder Tårer med sine «vittige» Øine over denne Maler der stred og blev gal – {–}( … Aftenposten og Sult drev mig ikke fra Norge – men den lumpne Venneflok der dolket mig i Ryggen – over‹Kristiania› { … }By bør have G Hs – tykke Legeme til Mindesmærke?»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 3r
«Jeg har måttet skrive dette når jeg ser G H i Dagbladet fælder Tårer med sine «vittige» Øine over denne Maler der stred og blev gal – {–}( … Aftenposten og Sult drev mig ikke fra Norge – men den lumpne Venneflok der dolket mig i Ryggen – over‹Kristiania› { … }By bør have G Hs – tykke Legeme til Mindesmærke?»
Munchmuseet, MM N 2824.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905. Se bl. 2v
«{ … }Gunnar Heiberg vil snart forherlige de bortskjæmte brogetfarvede Rigmandspigers Heltefærd – Nøgen under Stjernehimlen –! hvor rørende!! især når man forstår at Stjernehimlen er et Ateliervindue og Situationen slig:»
Munchmuseet, MM N 2851.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.8.1907. Se s. 2
«– Til behagelig Underretning f for Koblerparret GHSB kan Du lade dem vide at de optræder på min Fries H‹e›lvete – Afklædte hos Syph{ … }ilislægen med røde Syphilisplætter»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 3
«Jeg tror Kjæltringerne CK, GH og SB er i fald nu –»
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908. Se bl. 2v
«1) Thore Hund fra Hauklogaland 2) Horungernes Flok under GH»
Munchmuseet, MM N 2959.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1.1939. Se bl. 1v
«Jeg får diverse breve fra flygtninger Idag fik j{ … }eg brev fra Theodor Wolf der er i Nizza – Fru dr. Elias bor på hotel ‹Ro{ … }ndo› – Jeg har ennu ikke kunnet besøge hende – Dr. Elias var Ibsens bekjendte oversætter og H …  huset var  …  gjæstfrit mod skandinaver …  – Der kom Strindberg og Gunnar Heiberg man skulde være lidt hyggeli mot hende»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«At jeg efter 7 måneders fravær fra mit hjem mine sager og billeder i Tyskland reiste ned forat udføre en bestilling og efterse vigtigeforet mine sager kan vel man forstå – uten at komme  …  med sjofle ‹skummlerier› om rømming – Jeg tænker ‹nordmænderne› som Heiberg gjorde ligededan»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 2
«– Da jeg havde afsendt Johannes den Døbers Hoved greb ‹Kolleren› mig og Brevkortene for ud af mig – Jeg skjældte jo CK, GH og SB så ud at Thommesen kunde tro han var Chef for { … }den største Røverbande –»
Munchmuseet, MM N 3030.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908–1909. Se s. 4
«Sjøen har jeg Håb om at jeg kunde blive som før 1900–1902 – Rigtignok først som en aldrende Gentleman – med Sølv i Håret – Til Skræk for Venner og Fiender dumpet vel mine Brevkort-granater ned i den skjønne Kristianiavår – Nu det er gjort glæder jeg mig over at jeg fik sagt de Herrer Sandhed S.B.CKGH – Måden – brevkort – smager mig ikke – men hvis man ikke vil slå Dem alle fordærvet og sidde på Tugt- huset – ved man ingen Raad»
Munchmuseet, MM N 3144.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.4.1906. Se s. 3
«Ich werde wahrscheinlich einige Tagen in Berlin gehen muszen die zwei Ausstellungen wegen – dort giebts zwei Feinden v. Di{ … }tten Bruder des Malers und Gunnar Heiberg – Der Gesandtschafter v. Ditten soll ubrigens ein sehr anstandicher Mann sein –»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 3
«Før udstillingens åbning var der stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg› husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen og så var samledes allesammen ved punschebordet. Der holdtes en række taler hvoraf en af Thaulow for de unge, Thaulow sagde der fandtes store talenter iblandt dem. Udover {A}aftenen blev stemningen mere og mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen gjorde sine præstationer og handels- standens musikkorps musicerte. Slut- telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt klynge i restaurationen; en hel del var da gået og vi som var igjen ind- røgede og halvfulde. Det meste jeg husk hus husker derifra er i et en impressionistisk uklarhed. Omfavnelser, skåltaler, dusdrikken med a og b med student Olsen og candi{t}dat Persen, disput altsammen i en deilig mørje. Slu Til- sidst husker at jeg Irgens Hansen, Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og et par til sad et igjen ved et bord som var slig»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3559.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«StrindbergJonas Lie og flere Gunnar Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 12v
«Ved Du hva sier hun – hvorfor Heiberg forlod Kristiania og reiste til Paris – det var fordi Fru Oda havde fået en ny Ælsker –»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 33r
«– alt dette {‹der›}\tyder/ på Hunde – er dette blot onde Tendenser i mig? – er det hele hændt inni mig{–}\?/ – \og hans Ven/ og så den blonde lile tykke {G}\Digter/H – der fuldstændig ser ut som en lyserød Gris – med små Griseøine – og så hans Leve- »
Munchmuseet, MM T 2704.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1908. Se s.
«Gunnar H. havde en spids lidt s{ … }kjæv Mave – med den krydset han langsomt sikkert opover mod Målet – Næseborerne stod altid op og v{ … }eiret – hvor Mad { … }var hv{ … }or Kvindekjød { … }var»
Munchmuseet, MM T 2704.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1908. Se s. 94
«Se der kommer jo Gunnar H. seilende fremover med sin lille tykke Mave – blinkende med sine Griseøine – ja der var Blanding af Padden og Grisen –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 169v
«Forresten reiste jo alle i den tid ud forat gjøre foretninger Heiberg osså –»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 8r
«N K      G H»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 16v
«Her samledes nu efterhånden alle Bohemerne – det vil sige Resterne af den tigli tidligere Bohe Bohemklik – Mest nu udlevede forranglede Væsener der intet havde at bestile – { … }Hovedledere kunne vel siges at være Krohg Fru Krohg – og Gunnar Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 19r
«{G}HeibergHansen og Jappe – der står og snakker sammen – ved Du hva han sa?»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gunnar H reiser væk  …  i de næste Dage – da det var Revolution»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 9r
«Jeg havde hørt at hun havde levet stærkt i München og at hun atter havde truffet Gunnar H – { … }at hun det sidste halve År havde vanket på hans Værelse –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 40r
«– Jeg kan ikke mer sa B. Kommentar fast – det er umuligt – – Og Fr D. gik – – Og Bran Kommentar gik atter i Tvil og Ængstelse – Ingen Slut – H …  Har hun da ikke i ‹4› År moret sig – levet med G H – og andre – udbredt de forfærdeligste Rygter om ham – og så nu igjen –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 46r
«Hun er i Armene på den modbydelie fede G. H.»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 92v
«1) Thore Hund fra Hauklogaland 2) Horungernes Flok under GH»
Munchmuseet, MM T 2783.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1904. Se s.
«Hun var i sammen med H»
Munchmuseet, MM T 2783.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1904. Se s. 21
«virke på H»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 68
«for hende – Så skulde og Springbrættet – være ferdig til at tage i mod hende – når hun faldt tilbage fra sine Himmelspræt – GH – og man  … »
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 94
«Heibergs Virksomhed i Paris (Schlytter)»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16r
«– Slik er de jo Kvinnfolkene – Hun havde Gunnar Heibe og Kavli til Elskere –»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 21r
«Der sidder Fr. L. og Kavli – på Bagsædet {Bødker og Fru}Bødtker og {og}Fru og G. Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23r
«blødt holder  …  under Armen – – og hun smiler til den { … }lille tykke Gun‹nar› H. der netop sier en Vittighed –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 707).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906. Se s. 1
«G H i Dameklubben»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 1
«Tak for Brevet Jeg havde nok skrevet – hvis jeg ikke når jeg er i Forbindelse med Nordmænd f …  tænker på Ting som får indre Saar til at bløde – Jeg tror overhodet at ingen hjemme forstår hvor grusom den Leg var de to Slyngler af makrotyper S B og G H fik spilt med mig – forat erhverve Guld og annet sådan jeg – Jeg har ingen begreber»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 1
«G H{ … }var strax i Begyndelsen af Forholdet  …  jeg var syg i Armene på den»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1333).   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Bødtker. Datert 22.3.1906. Se s. 2
«
Hilsen til Dem, ‹og› de{n}\r/ vel er en {in}\n/ordenfjelds indført Jøde, til den blonde Jøde G H»