Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1333)

Brevs. 889 (PN 1333), Nasjonalbiblioteket. Datert 22.3.1906. Brev til Sigurd Bødtker

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1333, s. 1

    
    Hr Journalist S. Bødtker
    (Kan sees ved alle Førsteopførelser)
ved The{t}\a/teret)
    Kristiania
    Verdens Gang
    En Avis i Kristiania

 

      
PN 1333, s. 2
    
    Hr Journalist {E}\S/ B. \Anbefales den
værdige Borger
Hr. Thommesen
/


    Blot en liden Erindring
om at Nidingsdaaden
endnu ikke er hævnet

    
    Hilsen til Dem, ‹og› de{n}\r/
vel er en {in}\n/ordenfjelds indført
Jøde, til den blonde Jøde G H

    Ærb. Edvard Munch –

Bad Koesen –