Munchmuseet, MM N 1727

MM N 1727, Munchmuseet. Datert 1906–1908. Brevutkast til Gunnar Heiberg.
Filologisk kommentar: Innholdet tyder på at dette er utkast til et av de sjikanøse postkort og brev som Munch skal ha sendt til sine «fiender» i tidsrommet 1906-1908.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1727 bl. 1v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1727 bl. 1r
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring