Munchmuseet, MM K 13

MM K 13, Munchmuseet. Datert 17.05.1911. Brev fra Johan Anker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
JOHAN ANKER

    
Lillehaugen
Pr. Asker
17/5 1911    Hr. Edv. Munch


    Som jeg fortalte Dem
da jeg traf Dem paa hotel
Scandinavi
, hadde jeg kjøbt
to av Deres raderinger paa
utstillingen No. 5a og No. 55 –
Nu viste det sig imidlertid
da jeg skulde hente bilderne,
at de tilhørte Rohde. Av
vaktmanden fik jeg et No. 5a
og han sagde mig at De hadde
et til av No. 55 som jeg
skulde faa senere.

    Jeg husker ikke den
pris som blev mig opgit paa
hvert billede, men husker
det var kr. 130. til sammen.
Derfor sender jeg Dem sammen
med dette kr. 130.

    Haaber De snart sender
mig No. 55. De badende kvinder
hænger alt paa plads og fryder
mit øie hver dag –

    
    Deres ærbødige
Johan Anker